مجلد نهم: معارف قرآن در شناخت انسان

۲۲ آذر ۱۳۹۹ | ۲۱:۳۰
مجلد نهم: معارف قرآن در شناخت انسان

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جلد ۸: آغاز خلقت اولیه انسان - word - pdf

جلد ۹: روح و زندگی - word - pdf

 

جلد ۱۰: سیستم ادراکی، احساسی، و فکری انسان -‌‌‌‌ word - pdf

جلد ۱۱: عشق و نفس انسان - word - pdf

جلد ۱۲: قلب، عقل، علم، و کلام - word - pdf

جلد ۱۳: تحولات روحی و حرکت اصلاحی انسان - word - pdf

جلد ۱۴: راز بندگی - word - pdf

جلد ۱۵: دعاها و آرزوهای انسان - word - pdf


word - pdf - Book 8: Creation of Mankind ( Translations Completed )

word - pdf - Book 9: Soul and Life ( Translations Completed )

word - pdf - Book 10: The Perceptual, Emotional, and Intelletual System of Human ( Translations Completed )

word - pdf - Book 11: Human Self and Love ( Translations Completed )

word - pdf - Book 12: Heart, Wisdom, Knowledge, and Speech ( Translations Completed )

word - pdf - Book 13: Human Spiritual Development and Corrective Motion ( Translation Completed)

word - pdf - Book 14: Secret of Servitude (Complete Translations )

word - pdf - Book 15: Human Requests and Prayers (Complete Translations )

لطفاً چنانکه متن مجلد کامل زیر در مبایل ظاهر نشد اینجا را کلیک کنید


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: divine love guardianship heart human self mysticism perfection piety Prayers purification repentance Requests self-care self-knowledge servitude sincerity speech sufisim wisdom آدم و حوا بازگشت روح به بدن بندگی بهشت آدم پسران آدم تحول نفس تحولات روحی تکثیر نسل اولیه انسان جانشین خدا در زمین حرکت اصلاحی انسان خلق مجدد خلقت اولیه انسان روح روح القدس سید مهدی امین سیر و سلوک شجره ممنوعه عالم ذر عشق الهی عقل عللامه طباطبایی علم فطرت قلب کلام گناه آدم مخلص مخلصون مرگ انسان معرفت النفس نسل آدم نفس انسان نوع انسان هدف آفرینش