مطالب مرتبط با کلید واژه

guardianship


مجلد نهم: معارف قرآن در شناخت انسان

مجلد نهم: معارف قرآن در شناخت انسان

مجلد فوق دارای ۸ جلد کتاب است: کتاب ۸- آغاز خلقت اولیه انسان ** کتاب ۹- روح و زندگی ** کتاب ۱۰- سیستم ادراکی، احساسی و فکری انسان ** کتاب ۱۱- عشق و نفس انسان ** کتاب ۱۲- قلب، عقل، علم و کلام ** کتاب ۱۳- تحولات روحی و حرکت اصلاحی انسان ** کتاب ۱۴- راز بندگی ** کتاب ۱۵- دعاها و آرزوهای انسان *** The above title contains: Book Eight: Creation of Mankind ** Book: Nine: Soul and Life ** Book Ten: ,The Perceptual, Emotional, and Intellectual System of Human ** Book Eleven: Human Self and Love ** Book Twelve: Heart, Wisdom, Knowledge, and Speech ** Book Thirteen: Human Spiritual Development and Corrective Motion ** Book Fourteen: Secret of Servitude ** Book Fifteen: Human Requests and Prayers

ادامه مطلب