مجلد چهاردهم: انسانهای اولیه و پیامبران آنها

۱۴ دی ۱۳۹۹ | ۰۰:۰۵
مجلد چهاردهم:  انسانهای اولیه و پیامبران آنها

‌‌‌‌‌‌‌

 

آغاز بررسی تاریخ ادیان در قصص قرآن


کتاب ۱۶: کلیات تاریخ ادیان
word - pdf - i

کتاب ۱۷: انسان های اولیه و پیامبران آنها word - pdf - i

(Translations abridged, waiting completion)

BEGINNING HISTORY OF RELIGIONS IN QURAN

word - pdf - Book 16: General History of Religions

word - pdf - Book 17: Early Humans and Early Prophets

لطفاً چنانکه متن مجلد کامل زیر در مبایل ظاهر نشد اینجا را کلیک کنید.


لینک دانلود فایل