مجلد بیست و چهارم: هدف آیات و سوره های قرآن

۲۰ دی ۱۳۹۹ | ۱۴:۲۲
مجلد بیست و چهارم: هدف آیات و سوره های قرآن

 

کتاب ۷۵: جلد اول - هدف آیات و سوره‌های قرآن تا سوره رعد- word - pdf

کتاب ۷۶: جلد دوم - هدف آیات و سوره‌های قرآن از سوره ابراهیم تا سوره ناس - word - pdf

 

(Translation Waiting)

Book 75: Purposes of Verses and Surahs of Quran

From Beginning to Surah Ra'ad -

Book 76: Purposes of Verses and Surahs of Quran

From Surah Ibrahim to Surah Nass -

لطفاً چنانکه متن زیر در مبابل ظاهر نشد ا ینجا را کلیک کنید


لینک دانلود فایل