مجلد بیست و دوم: گفتارهای علامه طباطبائی در آفرینش، خودسازی، اعمال و مرگ

۱۸ دی ۱۳۹۹ | ۱۷:۲۱
مجلد بیست و دوم: گفتارهای علامه طباطبائی در آفرینش، خودسازی، اعمال و مرگ

 

 

سومین جلد از گفتارهای علامه طباطبائی

 

کتاب ۶۶: در آفرینش جهان و انسان - word - pdf

کتاب ۶۷: خودسازی و کمال انسانی - word - pdf

کتاب ۶۸: مقدرات و اعمال - word - pdf

کتاب ۶۹: مواقف و مسائل بعد از مرگ - word - pdf

(Translation Waiting)

Book 66: Statements of Allameh on Creation of World and Man

Book 67: Statements of Allameh on Self-Training and Human Perfection

Book 68: Statements of Allameh on Human Destiny and Deeds

Book 69: Statements of Allameh on Post-Mortem Situations and Issues

 

لطفاً چنانکه متن زیر در مبابل ظاهر نشد ا ینجا را کلیک کنید


لینک دانلود فایل