مجلد بیست و یکم: گفتارهای علامه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی و فلسفی

۱۸ دی ۱۳۹۹ | ۱۳:۴۹
مجلد بیست و یکم: گفتارهای علامه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی و فلسفی

 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دومین جلد از گفتارهای علامه طباطبائی

 

 

‌‌‌کتاب ۶۳: گفتارهای علامه طباطبائی در علوم قرآنی و تفسیر - word - pdf

کتاب ۶۴: گفتارهای علامه طباطبائی در مفاهیم و اصطلاحات قرآنی - word - pdf

کتاب ۶۵: گفتارهای علامه طباطبائی در مفاهیم علمی و فلسفی قرآن - word - pdf

(Translation Waiting)

Book 63: Statements of Allameh on Quranic Studies and Interpretation

Book 64: Statements of Allameh on Quranic Concepts and Terminology

Book 65: Statements of Allameh on Theoretical and Philosophical Concepts of Quran

لطفاً چنانکه متن زیر در مبابل ظاهر نشد ا ینجا را کلیک کنید


لینک دانلود فایل