مجلد چهاردهم: انسانهای اولیه و پیامبران آنها

۱۴ دی ۱۳۹۹ | ۰۰:۰۵
مجلد چهاردهم:  انسانهای اولیه و پیامبران آنها

‌‌‌‌‌‌‌

 

آغاز بررسی تاریخ ادیان در قصص قرآن


کتاب ۱۶: کلیات تاریخ ادیان
word - pdf - i

کتاب ۱۷: انسان های اولیه و پیامبران آنها word - pdf - i

(Translations completed)

BEGINNING HISTORY OF RELIGIONS IN QURAN

word - pdf - Book 16: General History of Religions

word - pdf - Book 17: Early Nations and Early Prophets

لطفاً چنانکه متن مجلد کامل زیر در مبایل ظاهر نشد اینجا را کلیک کنید.


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: Prophet Noah Adam Sons of adam Early Nations Early Prophets Thamud Prophet Hud Prophet Shelah Saleh She-camel of Shelah آدم حوا ازدواج نسل اولیه بشر نوح هود صالح ثمود عاد شریعت