مجلد هشتم: حکومت اسلامی

۱۰ دی ۱۳۹۹ | ۱۳:۵۵
مجلد هشتم: حکومت اسلامی

 

‌‌‌‌‌‌‌کتاب ۴۵: حکومت اسلامی - word - pdf

کتاب ۴۶: مبانی قانون در قرآن - word - pdf

کتاب ۴۷: جنگ و صلح - مبانی احکام نظامی و جهادی اسلام در قرآن - word - pdf

کتاب ۴۸: اداره کشور اسلامی - روش‌های مدیریت - word - pdf

(Translations Abridged Waiting for Completion)

word - pdf Book 45: Islamic State

word - pdf Book 46: Principles of Law in Quran

word - pdf Book 47: War and Peace - Principles of Islamic Military Rules and Jihad
word - pdf Book 48: State Administration and Management

لطفاً چنانکه متن مجلد کامل زیر در مبایل ظاهر نشد اینجا را کلیک کنید


لینک دانلود فایل