مجلد اول: معارف قرآن در شناخت خدا

۲۳ آذر ۱۳۹۹ | ۱۵:۲۴
مجلد اول:  معارف قرآن در شناخت خدا

 

 

 

 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 

‌‌‌‌کتاب ۱: شناخت خدا - امر و خلق او - (WORD) - (PDF )

کتاب ۲: تدبیر، تقدیر، و مقدرات - (WORD) - (PDF )

- کتاب ۳: قضا و قدر و سنت‌های الهی - (WORD) - (PDF )

PDF ) * ( WORD ) Book 1: Introducing God - Complete Translation

PDF ) * ( WORD ) Book 2: Devising, Predestination, and Destiny - Complete Translation

PDF) * ( WORD ) Book 3: Divine Decree, and Divine Traditions - Complete Translation

لطفاً چنانکه متن زیر در مبابل ظاهر نشد اینجا را کلیک کنید 


لینک دانلود فایل