مجلد نهم: معارف قرآن در شناخت انسان

۲۲ آذر ۱۳۹۹ | ۲۱:۳۰
مجلد نهم: معارف قرآن در شناخت انسان

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جلد ۸: آغاز خلقت اولیه انسان - word - pdf

جلد ۹: روح و زندگی - word - pdf

 

جلد ۱۰: سیستم ادراکی، احساسی، و فکری انسان -‌‌‌‌ word - pdf

جلد ۱۱: عشق و نفس انسان - word - pdf

جلد ۱۲: قلب، عقل، علم، و کلام - word - pdf

جلد ۱۳: تحولات روحی و حرکت اصلاحی انسان - word - pdf

جلد ۱۴: راز بندگی - word - pdf

جلد ۱۵: دعاها و آرزوهای انسان - word - pdf


word - pdf - Book 8: Creation of Mankind ( Translations Completed )

word - pdf - Book 9: Soul and Life ( Translations Completed )

word - pdf - Book 10: The Perceptual, Emotional, and Intelletual System of Human ( Translations Completed )

word - pdf - Book 11: Human Self and Love ( Translations Completed )

word - pdf - Book 12: Heart, Wisdom, Knowledge, and Speech ( Translations Completed )

word - pdf - Book 13: Human Spiritual Development and Corrective Motion ( Translation Completed)

word - pdf - Book 14: Secret of Servitude (Complete Translations )

word - pdf - Book 15: Human Requests and Prayers (Complete Translations )

لطفاً چنانکه متن مجلد کامل زیر در مبایل ظاهر نشد اینجا را کلیک کنید


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: خلقت اولیه انسان پسران آدم نسل آدم بهشت آدم گناه آدم شجره ممنوعه تکثیر نسل اولیه انسان روح روح القدس نوع انسان هدف آفرینش عالم ذر فطرت جانشین خدا در زمین مرگ انسان خلق مجدد بازگشت روح به بدن آدم و حوا نفس انسان عشق الهی تحول نفس عللامه طباطبایی سید مهدی امین سیر و سلوک معرفت النفس sufisim mysticism self-care self-knowledge human self guardianship divine love heart wisdom speech قلب عقل علم کلام purification sincerity piety perfection repentance تحولات روحی حرکت اصلاحی انسان مخلص مخلصون Requests Prayers servitude بندگی